Επτά στα 10 νοικοκυριά (ποσοστό 69,1%) έχουν σήμερα πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους, καταγράφοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2015 συνολικά σε επίπεδο χώρας. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη και την Αττική, ενώ αντίθετα στην Κεντρική Ελλάδα (περιλαμβάνεται και η Θεσσαλία) σημειώνεται η μεγαλύτερη μείωση της τάξης του 5,5% την τελευταία διετία (62,8% το ποσοστό κάλυψης το 2014, έναντι 57,2% το 2016).
Η έρευνα έδειξε ότι οι κυριότεροι λόγοι µη πρόσβασης στο διαδίκτυο από την κατοικία είναι: α) η έλλειψη δεξιοτήτων (64,4%), β) οι πληροφορίες που υπάρχουν στο διαδίκτυο δεν είναι χρήσιμες, δεν ενδιαφέρουν (25,5%) και γ) το κόστος του εξοπλισμού είναι πολύ υψηλό (19,9%).
Η online ανάγνωση ειδήσεων σε ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιοδικά παραμένει στην κορυφή της λίστας των δραστηριοτήτων, ενώ η αναζήτηση πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η δεύτερη περισσότερο πραγματοποιούμενη δραστηριότητα…
Τ.Π.