5.100 αγροτικές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας θ’ αποκτήσουν «γρήγορο ίντερνετ» αρχίζοντας από το καλοκαίρι του 2017, εφόσον υλοποιηθεί το έργο  «Rural Broadband», επονομαζόμενο και «αγροτικό Internet», που μόλις προκηρύχτηκε.
Με  προϋπολογισμό 161 εκατ. ευρώ, το έργο αφορά την ευρυζωνική κάλυψη αγροτικών, ορεινών, νησιωτικών και γενικότερα δυσπρόσιτων περιοχών της χώρας (οι λεγόμενες «λευκές» περιοχές) όπου ζουν μισό εκατομμύριο Έλληνες σε πάνω από 5.000 χωριά και οικισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΟΤΕ έχει ολοκληρώσει την πρώτη γεωγραφική ζώνη του έργου που αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ δεν θα αργήσει να ολοκληρώσει και τη δεύτερη ζώνη του έργου που αφορά τη Νότια Ελλάδα. Υπάρχει και η τρίτη ζώνη, που αφορά την Κεντρική Ελλάδα (περιλαμβάνει τη Θεσσαλία), την ανάπτυξη του οποίου έχει αναλάβει η εταιρεία Intrakat
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και για τα επόμενα 15 χρόνια, οι εταιρίες ειδικού σκοπού που θα το έχουν αναπτύξει, θ’ αναλάβουν τη διαχείριση, εμπορική εκμετάλλευση, συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου.
Τ.Π.