Την ένταξη έργων συνολικού ποσού ύψους 12.492.412,05 ευρώ ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, στο πλαίσιο των προσκλήσεων των προγραμμάτων «ΦιλόΔημος» και «ΦιλόΔημος ΙΙ».
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η συμμετοχή των δήμων θα ανέρχεται στο ποσό των 5.054.460,17 ευρώ.
Για την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, ο Δήμος Τεμπών χρηματοδοτείται με το ποσό των 180.000 ευρώ.