Διακοπές ρεύματος στο Μακρυχώρι του Δήμου Τεμπών έχει προγραμματίσει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, ώστε να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης στο δίκτυο.
Αναλυτικά:
Από  ώρα  08:00 – 12:00:  α) Άνω και κάτω Αιγάνη, Πυργετός, Περαταριά, Ραψάνη, Κρανέα, Τσιτσιβάς, β) Σύραγγα ΟΣΕ στην Περαταριά, Μοναστήρι Προφ. Ηλία στον Πυργετό, σταθμός Διοδίων στον Πυργετό, γ) Μεσάγγαλα, Καστρί-Λουτρό, Παλαιόπυργος, Ομόλιο, Στόμιο, Καρύτσα, Κόκκινο Νερό.
Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα θα ξαναδοθεί ρεύμα πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναγράφεται πιο πάνω, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  θα πρέπει να θεωρούνται συνεχώς υπό τάση.
Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται στο έδαφος  γιατί υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά την διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.