Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση όλων των παραλιών.

ΔΕ Ναυαγοσωστών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Τεμπών (Δ/νση: Μακρυχώρι, τηλ: 24953-50400) αυτοπροσώπως ,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε με σκαναρισμένα τα δικαιολογητικά είτε με φωτογραφία στο e-mail (info@dimostempon.gr).

Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Στέφανος Πραγκαφίλης κατά τις ώρες 10:00π.μ-13:00μ.μ., μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου δηλαδή από 12/5/2020 έως και 15/5/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftoodioikisi.gr