Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει ότι όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εντός του και οι οποίες επλήγησαν οικονομικά από την κρίση του κορωνοϊού, είτε διακόπτοντας τη λειτουργία τους το διάστημα αυτό, να προσκομίζουν στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου το αργότερο έως 29/05/2020 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Έντυπο εκτυπωμένο από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από το οποίο προκύπτει ότι ανήκει στην κατηγορία των επιχειρήσεων που έχει δια
κοπεί η δραστηριότητά τους, λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

2) Λογαριασμό ρεύματος της επιχείρησης.

3) Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση είναι σε πλήρη αναστολή προκειμένου να παρθούν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας της περιοχής ώστε να συνεχίσει να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Εσόδων: τηλ. 2495350416, 2495350417, 2495350326, 2495350401, 2495350407.