Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη 52 συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες ή έως 9 μήνες για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή και 210 συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως ένα έτος, σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ , για τη στελέχωση υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής για το Δήμο Τεμπών εγκρίθηκαν δέκα (10) θέσεις στον Δημοτικό Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ

aftodioikisi.gr