Με σχετικές του αποφάσεις το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην ένταξη 68 έργων στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ».

Μεταξύ αυτών και δύο έργα που αφορούν τους δήμους Κιλελέρ και Τεμπών.

Αναλυτικά:

Δήμος Κιλελέρ: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ» 730.000 ευρώ (εκ των οποίων 130.000 ίδιοι πόροι του Δήμου)

Δήμος Τεμπών: «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Τεμπών (Ν. Λάρισας)» 660.576,74 ευρώ (εκ των οποίων 60.576,74 ίδιοι πόροι του Δήμου).