Πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές του καστανοδάσους των Αμπελακίων στις οποίες είχε διαπιστωθεί  προσβολή από την σφήκα της καστανιάς, η απελευθέρωση του παρασιτοειδούς ωφέλιμου εντόμου Torymus Sinensis από τους γεωπόνους του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Τεμπών.
Η προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας του παρασιτοειδούς έγινε με ευθύνη και δαπάνη του Νέου Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελακίων.
Οι περιοχές αυτές έχουν χαρτογραφηθεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης τόσο της προσβολής όσο και της αποκατάστασης της.