Την Δευτέρα 13 Μαϊου  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη ΔΑΟΚ Λάρισας στην οποία συμμετείχαν ο διευθυντής της υπηρεσίας κ. Καλφούντζος, ο προϊστάμενος του τμήματος φυτοπροστασίας  κ. Σταυρίδης και η κ. Σταματοπούλου γεωπόνος υπάλληλος, μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών Αμπελακίων,  Καρίτσας,  Μελιβοίας και Σκήτης-Ποταμιάς.  Συμμετείχαν επίσης από τον δήμο Τεμπών ο προϊστάμενος του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπετχαβές και ο κ. Ασημακόπουλος.
Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα νέα δεδομένα με βάση τα οποία οι προσβολές από την σφήκα της καστανιάς στην περιοχή κασταναριό των Αμπελακίων  είναι εκτεταμένες. Επίσης αναφέρθηκαν μεμονωμένα κρούσματα στην περιοχή της Μελιβοίας.
Εξηγήθηκε ότι εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών κατά την διάρκεια την άνοιξης, οι καλλιεργητικές εργασίες ξεκίνησαν καθυστερημένα. Επίσης αργότερα από το κανονικό συντελέστηκε και η βλάστηση των δέντρων. Και τα δυο είχαν σαν αποτέλεσμα την μη έγκαιρη διαπίστωση των κρουσμάτων.
Τονίστηκε ότι επιβάλλεται με κάθε τρόπο η προμήθεια και εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου στα πλαίσια της βιολογικής αντιμετώπισης της προβολής.
Σε συνέχεια της σύσκεψης αυτής απεστάλη έγγραφο προς την ΔΑΟΚ Λάρισας με κοινοποίηση στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κόκκαλη  με το οποίο ζητάμε να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την προμήθεια του παρασιτοειδούς εντόμου.     
Στην επιστολή του δημάρχου αναφέρονται τα εξής:
«Σας ενημερώνουμε, ότι κατά το χρονικό διάστημα από 10-05-2019 έως 13-05-2019 διαπιστώθηκε έντονη παρουσία προσβολών στα φύλλα και τους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς δέντρων καστανιάς, από το έντομο DryocosmusKuriphilus Yasumatsu (σφήκα της καστανιάς), στον ορεινό όγκο του Κισσάβου Λάρισας με μέσο υψόμετρο τα 800μ. Οι προσβολές εμφανίζονται σε έκταση περίπου 500 στρεμμάτων τόσο άγριες καστανιές όσο και σε ντόπιες ποικιλίες (Πηλίου).
Ο καθυστερημένος εντοπισμός του εντόμου οφείλεται κυρίως στις αντίξοες κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν από τα τέλη Απρίλιου μέχρι σήμερα, που είχαν σαν αποτέλεσμα την μειωμένη επισκεψιμότητα των καστανοπερίβολων στην περιοχή αναφοράς και αφετέρου την όψιμη βλάστηση των δέντρων.
Λόγω της εκτεταμένης προσβολής και της σοβαρότητας της κατάστασης για το μέλλον της καστανοκαλλιέργειας στην περιοχή μας, επιβάλλεται η άμεση ενεργοποίησή σας για την εφαρμογή του προγράμματος βιολογικής αντιμετώπισης του εντόμου, με την εξαπόλυση και εγκατάσταση του κατάλληλου παρασιτοειδούς (οφέλιμου) εντόμου Torymus Sinensis.»