Ο συνδυασμός Συνεργασία Για Πορεία Ανάπτυξης, με επικεφαλής τον κ. Κώστα Κολλάτο, σχετικά με τις γαλάζιες σημαίες στις παραλίες του δήμου Τεμπών αναφέρει τα εξής:

"Για μια ακόμη φορά τα τελευταία 20 χρόνια η Παραλία Αιγάνης του Δ.Τεμπών, κερδίζει ανελλιπώς τρείς γαλάζιες σημαίες.

Γαλάζια σημαία σημαίνει, καθαρότητα υδάτων μετά από επισταμένες μετρήσεις, καθαρότητα ακτών, ασφάλεια των λουομένων με την ύπαρξη ναυαγοσωστών και σωστικών μέσων, εύκολη πρόσβαση στην παραλία ατόμων με κινησιακά προβλήματα με την δημιουργία ραμπών, άρτια και έγκαιρη προετοιμασία φακέλου για την υποβολή πρότασης στην αρμόδια Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης(ΕΕΠΦ) από την αεικίνητη τεχνική υπηρεσία του Δήμου μας.

Ολα αυτά λειτούργησαν αρμονικά για την επίτευξη σημαντικής διάκρισης για την παραλία Αιγάνης (Μεσάγγαλα-Καστρί-Λουτρό) του Δήμου Τεμπών για μια ακόμη χρονιά.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι η σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος, η προσεγμένη εικόνα αλλά και η ασφάλεια αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την τοπική κοινωνία μας.

Κοντολογίς, η περιβαλλοντική αφύπνιση και η αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων (Επαγγελματιών, φορέων, κατοίκων και επισκεπτών) θα συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη του τόπου μας σε μια ιδιαίτερη δύσκολη συγκυρία."