Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συζητήθηκε η αίτηση- υπόμνημα της Συντονιστικής Επιτροπής των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών (πρώην Δήμου Ευρυμενών) για τη μεταφορά της από τον Δήμο Αγιάς στον Δήμο Τεμπών.
Μετά την ανάπτυξη της αίτησης και την παρουσίαση του φακέλου-που εκφράζει τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών της Δ.Ε.Ευρυμενών και των 67 φορέων της Δ.Ε. Ευρυμενών και του Δήμου Τεμπών, που το υπέγραψαν-, από τους εκπροσώπους της 15μελούς Συντονιστικής Επιτροπής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών εκφράστηκε ομόφωνα θετικά και αποφάσισε να διαβιβασθεί άμεσα αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην Ελληνική Βουλή.


Ελευθερία