Πέντε προσλήψεις καθηγητών μουσικής με εννεάμηνες συμβάσεις θα πραγματοποιήσει  ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Τεμπών  για τη Μουσική Σχολή Συκουρίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής ειδικότητες : 

1 Μουσική Σχολή Συκουρίου ΠΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής 9 μήνες 1

2 Μουσική Σχολή Συκουρίου ΤΕ Καθηγητών  μουσικής με ειδικότητα πιάνου - θεωρητικά 9 μήνες 1

3 Μουσική Σχολή Συκουρίου ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα  κιθάρας 9 μήνες 1

4 Μουσική Σχολή Συκουρίου ΤΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα Τρομπέτα 9 μήνες 1

5 Μουσική Σχολή Συκουρίου ΔΕ Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα λαϊκά όργανα (μπουζούκι) 9 μήνες 1