Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δ.Τεμπών με τον νέο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ.Μιχάλη Καρατέγο.

H συνεδρίαση θα γίνει την Πέμπτη στις 19:00 στο Μακρυχώρι. Τα θέματα στην ατζέντα:

1. Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού  ​Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

2. Διάθεση πιστώσεων Τουριστικής Προβολής​​Εισηγητής: Τσεργάς Κων

3. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους​            ​    Εισηγητής: Τσεργάς Κων

4. Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (ναυαγοσώστες) ​​      Εισηγητής: Τσεργάς Κ.

5. Προγραμματισμός πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής στο πλαίσιο προγραμμάτων 'ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 2017-2018'​            ​Εισηγητής: Τσεργάς Κων.

6. Επί της αριθ. 7/2017 αποφάσεως ΔΟΠΑΠΕΠΤ «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με μίσθωση έργου»​         ​     Εισηγητής: Τσεργάς Κων

7. Παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση Τοπικού Αστυνόμου     Εισηγητής: Δήμαρχος

8. Επί αιτήματος Συλλόγου αραβανίτικων αλόγων «Άγος Γεώργιος» Γόννων (από αναβολή) Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

9. Επί αιτήματος Ζησόπουλου Αθαν., για την τοποθέτηση πέργκολας σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο.​           ​Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

10. Ονοματοθεσία Λαογραφικού ΜουσείουΣυκουρίου ​Εισηγητής: Τ.Σ. Συκουρίου/Τσεργάς Κ.

11. Έγκριση Απολογισμού 2016 Κληροδοτήματος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ​     Εισηγητής: Τσεργάς Κων

12. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)         Εισηγητής: Τσεργάς Κων/νος

13. Διαγραφές  ποσών ​          ​Εισηγητής: Τσεργάς Κων/νος

14. Περί Πρόθεσης μίσθωσης, εκμίσθωσης  ​ ​          ​Εισηγητής: Τσεργάς Κων

15. Ορισμός μελών για την Επιτροπή ελέγχου, καταμέτρησης & εκτίμησης του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, για το 2017 ​         ​Εισηγητής: Τσεργάς Κων

16. Ορισμός μελών ΔΟΠΑΠΕΠΤ​Εισηγητής: Τσεργάς Κων

17. Αποδοχή της υπ.' αριθ. 1/2017 μελέτης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Τεμπών» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων

18. Αποδοχή μελέτης - Έγκριση διενέργειας Προμήθειας Καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) & λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Τεμπών και των Ν.Π. έτους 2017   ​           Εισηγητής: Τσεργάς Κων

19. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων​Εισηγητής: Τσεργάς Κων

20. Κανονισμός Λειτουργίας εμποροπανήγυρης Γόννων ​Εισηγητής: Τσεργάς Κων

21. Έγκριση νέου ΟΕΥ Δήμου Τεμπών​​Εισηγητής: Τσεργάς Κων