Αύριο Πέμπτη 13 Ιουλίου, στις 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1.    Έγκριση επέκτασης δικτύου Δημοτικού φωτισμού, τοποθέτηση 16 στύλων στα Μεσάγγαλα. Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
2.    Αναμόρφωση (6η)  προϋπολογισμού Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
3.    Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών ΣΑΤΑ Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
4.    Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών καταστάσεων Δ’ τριμήνου 2016 Εισηγητής:  Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
5.    Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών καταστάσεων Α’ τριμήνου 2017 Εισηγητής: Οικον. Υπηρ. / Τσεργάς Κων
6.    Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
7.    Έγκριση Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο Καστρί-Λουτρό Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
8.    Έγκριση Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στο Μακρυχώρι Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
9.    Κανονισμός Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων Εισηγητής: Τσεργάς κων.
10.    Απαγόρευση στάθμευσης σε οδούς στο δημαρχιακό κατάστημα Πυργετού Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
11.    Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ (ΔΑ) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΤΗ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ»  (ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020)                                 Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
12.    Περί κοπής  δέντρων  στη Δημοτική Κοινότητα  Συκουρίου  Εισηγητής: Σαΐτης Αστ.
13.    Παροχή γνωμοδότησης επί αιτήματος Εμμανουήλ Αθανασίας  Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
14.    Παροχή γνωμοδότησης επί αιτήματος της εταιρίας ΑΘ. ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
15.    Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ» Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
16.    Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ» Εισηγητής: Τεχν. υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
17.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ) Μακρυχωρίου  σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων». Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
18.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ»  Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
19.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΠΗΛΙΑΣ»                                           Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
20.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ» Εισηγητής: Τεχν. υπηρεσία / Τσεργάς Κων.