Την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου, στις 7 μ.μ.., στο Μακρυχώρι συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τεμπών. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:
1.    Μεταβολή Λογιστικού Κεφαλαίου Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Οικον. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.
2.    Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Β’ τριμήνου 2017 Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
3.    Αναμόρφωση (8η)  προϋπολογισμού  Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
4.    Τροποποίηση Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
5.    Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2013 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
6.    Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2014 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
7.    Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2015 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
8.    Περί ένταξης ή μη, των Δημοτικών Βοσκήσιμων Γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκής Εισηγητής: Γραφ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
9.    Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ) Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
10.    Διαγραφές ποσών Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
11.    Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Αμπελακίων & Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου – Β’ Φάση» Εισηγητής:  Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
12.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
13.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ανακατασκευή καλντεριμιών Ραψάνης" Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
14.    Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση περιμετρικού Γείσου της στέγης του Γυμνασίου Λυκείου Πυργετού της Δημοτικής Ενότητας Κ. Ολύμπου του Δήμου Τεμπών»
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
15.    Έγκριση χορήγησης μιας νέας παροχής ισχύος 25KV (Νο 2,0), για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης στο Συκούριο Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
16.    Περί πρόθεσης παρέμβασης του Ορειβατικού Συλλόγου Λάρισας, για την επανασύσταση εκπαιδευτικού χιονοδρομικού κέντρου Κισσάβου.  Εισηγητής: Δήμαρχος