Αύριο, Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», στο Μακρυχώρι, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2017, Εισηγητής: Οικον. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.
Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ), Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Έγκριση επέκτασης δικτύου δημοτικού φωτισμού στην Ελάτεια, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Αναπροσαρμογή τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Τέλη Λαϊκών Αγορών, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Γ’ τριμήνου 2017, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Διαγραφές ποσών, Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης 14/2017, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ, Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
Περί πρόθεσης λήψης δανείου για την προμήθεια LED, Εισηγητής: Δήμαρχος
Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
Γνωμοδότηση επί του περιορισμού βοσκής στα δασοκτήματα «Μύλοι» & «Βατσινιά», Εισηγητής: Γραφ. Αγροτικής Ανάπτυξης / Σαϊτης Αστ..
Τεχνικό Πρόγραμμα Έργων έτους 2018, Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Τεμπών, Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας της αρχιτεκτονικής μελέτης και της ειδικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ, Εισηγητής: Τεχν. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΝΤΕΡΙΜΙΩΝ ΡΑΨΑΝΗΣ», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΠΗΛΙΑΣ», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΓΕΙΣΟΥ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΜΕΣΩ ‘ΜΕΡΙΑ’ ΚΑΙ ‘ΣΤΑΥΡΟΥ’ ΠΡΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΡΓΕΤΟΥ», Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.»