Δράσεις για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, αύλειων χώρων και για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο των προσκλήσεων του Προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

Συγεκριμένα, το υπουργείο ενέκρινε δράσεις ύψους 4.649.486,14 ευρώ, με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 1.747.786,14 ευρώ.
Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων στο Δήμο Τυρνάβου διατίθεται ποσό 134.100 ευρώ, ενώ από ιδίους πόρους θα διατεθούν 205.900 ευρώ.