Ακόμη μία παρέμβαση περιβαλλοντικού χαρακτήρα έκανε ο Δήμος Τυρνάβου στο πλαίσιο της ημέρας περιβάλλοντος. Μοίρασε ατομικούς κάδους απορριμμάτων σε 40 οικογένειες επί της οδού Ευθυμίας Γουνιτσιώτη στον Τύρναβο, εφαρμόζοντας πιλοτικά πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων πόρτα-πόρτα.
Οι κάδοι παραδόθηκαν από την υπηρεσία καθαριότητας παρουσία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Τσιόπα Χρήστου, με αποδεικτικό παράδοσης, έχουν πράσινο χρώμα, διαθέτουν 120 λίτρα χωρητικότητα και φέρουν αρίθμηση, έτσι ώστε κάθε οικογένεια να έχει το δικό της κάδο και να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος.
Ο κάδος θα φυλάσσεται εντός του σπιτιού, θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση με ευθύνη του πολίτη και δύο φορές την εβδομάδα σύμφωνα με το πρόγραμμα της υπηρεσίας και λίγη ώρα πριν την αποκομιδή θα τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση, ώστε να είναι προσβάσιμος από την υπηρεσία καθαριότητας.


Η πιλοτική αυτή εφαρμογή επιλέχθηκε να γίνει στη συγκεκριμένη οδό, διότι το υπάρχον δίκτυο κάδων είναι μικρό και ανεπαρκές και  οι πολίτες  αποθέτουν τα απορρίμματα  εκτός κάδου και σακούλας, τα οποία  στη συνέχεια διασκορπίζονται.  Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα κυρίως τα μικρά παιδιά να είναι εκτεθειμένα σε ανθυγιεινό περιβάλλον, κάτι που με αυτή την εφαρμογή προσπαθούμε να μετριάσουμε. Επίσης τα πληρώματα των απορριμματοφόρων του Δήμου θα μπορούν να συλλέγουν τα απορρίμματα με σωστό τρόπο κάτι που τώρα είναι δύσκολο και μερικές φορές αδύνατο.
Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο κ. Τσιόπα στον προγραμματισμό της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου είναι αντίστοιχες και μεγαλύτερης  κλίμακας εφαρμογές να γίνουν  και σε άλλα σημεία του Δήμου που επίσης υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με το δίκτυο και την κατάσταση των κάδων. Στόχος είναι να αλλάξουν  οι όροι  αποκομιδής και να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής στη πόλη.