Πραγματοποιήθηκε η διανομή τροφίμων (νωπών προϊόντων και ξηράς τροφής) στους δικαιούχους ΤΕΒΑ πού είναι και δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ) στο Δήμο Τυρνάβου.
Οι δικαιούχοι ωφελούμενοι σε όλο το Δήμο Τυρνάβου είναι 898 μονοπρόσωπα ή πολυμελή νοικοκυριά που αντιστοιχούν σε 2.258 άτομα.
Η επόμενη διανομή στους ωφελούμενους δικαιούχους προσδιορίζεται να γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου και θα υπάρξει ειδοποίηση με γραπτό μήνυμα.