Τη δημιουργία δύο Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου στη χθεσινή συνεδρίαση, προωθώντας μια κοινωνική δομή που θα βοηθήσει ιδιαίτερα τα παιδιά στην κοινωνική και μαθησιακή τους εξέλιξη.
Πρόκειται για τη δημιουργία μιας σημαντικής δομής στο Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της δημοτικής αρχής, προκειμένου να καλυφθούν και οι ανάγκες των παιδιών για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους διευκολύνοντας παράλληλα και τους γονείς.
Τα ΚΔΑΠ είναι κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με καλή υγεία, ηλικίας 5-12 ετών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας. Σκοπός τους είναι:
• H δημιουργική απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική - οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.
• Τα Κέντρα εξασφαλίζουν την υγιεινή και ασφαλή παραμονή των παιδιών σε κτίρια προσαρμοσμένα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 στο ΦΕΚ 1397Β΄/22-10-2001.
• Τα ΚΔΑΠ στελεχώνονται από εξειδικευμένο προσωπικό για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.
Ειδικότερα στο Δήμο Τυρνάβου θα λειτουργήσουν δύο ΚΔΑΠ, ένα στη Δημοτική Κοινότητα Τυρνάβου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο και ένα στη Δημοτική Κοινότητα Αμπελώνα στο 1ο Δημοτικό σχολείο, τα οποία και θα διαμορφωθούν κατάλληλα (κτιριολογικά, πυροπροστασία, φωτισμός) όπως απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ο Δήμος θα επιδιώξει να λειτουργήσει τη συγκεκριμένη δομή μέσα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντάσσοντας τη λειτουργία των ΚΔΑΠ από το επόμενο σχολικό έτος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» μέσω της ΕΕΤΑΑ, από όπου θα προκύψουν και οι θέσεις εργασίας.