Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18.30΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.

2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου.

3. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Τυρνάβου.