Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, στις 7 μ.μ.. στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συζήτηση για τις εξελίξεις στην διαδικασία της απόσταξης.
Η παρούσα συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, επειδή το θέμα αφορά την συντριπτική πλειοψηφία του παραγωγικού αγροτικού πληθυσμού του Δήμου Τυρνάβου.