Με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου Π. Σαρχώση ορίζονται οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι ως εντεταλμένοι* και ανατίθεται σε αυτούς η εποπτεία  και ο συντονισμός συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, καθώς και η υπογραφή με εξουσιοδότηση συγκεκριμένων εγγράφων.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Σαρχώσης αναθέτει:
1. Στον δημοτικό σύμβουλο κ. Χρυσοβέργη Κωνσταντίνο, εντεταλμένο σύμβουλο Αθλητισμού:
την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα που αφορούν στην εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τοπικό – μαζικό αθλητισμό του Δήμου Τυρνάβου, καθώς επίσης και σε ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών υποδομών ευθύνης του Δήμου.
2. Στην κ. Σουρλαντζή – Ζαχαράκη Χαρίκλεια εντεταλμένη σύμβουλο Παιδείας:
την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα που αφορούν την Παιδεία (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση) στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Τυρνάβου, την εφαρμογή και εκτέλεση τοπικών ή εθνικών προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών κτιρίων, την αξιοποίηση ή διάθεσή τους κ.λπ.
3. Στην κ. Μίγα – Ζερβού Σοφία εντεταλμένη σύμβουλο Μουσικών Σπουδών:
την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό σε θέματα που αφορούν την παροχή μουσικής παιδείας, καθώς επίσης και σε θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία της Μουσικής Σχολής και της Φιλαρμονικής του Δήμου (κτιριακές υποδομές, μουσικά όργανα, στολές εκτελεστών, εμφανίσεις, διοργάνωση συναυλιών κ.λπ.).
*Οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι επικουρούν τον Δήμαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του μέσω των αρμοδιοτήτων που τους αναθέτει.

paidis.com