Στη χορήγηση μειωμένου τιμολογίου για το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2018 προχωρά ο Δήμος Τυρνάβου.

Εκτελεί μάλιστα τη σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Δήμο Τυρνάβου.

Η αίτηση με τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών κατά περίπτωση θα κατατίθενται στο Γραφείο Εσόδων στο Δημαρχείο Τυρνάβου καθημερινά από τη Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 και κατά τις ώρες 11:00π.μ. έως 13:00μ.μ., υπεύθυνη υπάλληλος κα Βασιλική Σακούτσιου, τηλ. επικοινωνίας 2492350103.