Σύμφωνα με την ΚΥΑ 34781/2020 (ΦΕΚ 2168/Β/7-6-2020), άρθρο 19, παρ. 2, οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου Τυρνάβου "επαναλαμβάνουμε πως πλέον οι δημότες μας έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετηθούν στο Δήμο Τυρνάβου τόσο τηλεφωνικά στο 2492350100 όσο και μέσω email στο dimos@tirnavos.gr

Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η εξ' αποστάσεως εξυπηρέτηση, η επίσκεψη γίνεται κατά́ προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσω προγραμματισμένου-προκαθορισμένου ραντεβού.

Εξακολουθούμε και ενθαρρύνουμε τη χρήση των νεών δυνατοτήτων ψηφιακής διακυβέρνησης και της δυνατότητας εξυπηρέτησης όλων των πολίτων από τα ΚΕΠ μέσω αποστολής εγγραφών με ταχυμεταφορά́.

Εξυπηρετούμαστε μα παράλληλα προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους οικείους μας, τους συνδημότες μας."