Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ) για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου
Τα άτομα που προσλαμβάνονται είναι:
Παπαγεωργίου Ασπασία Αστέριος ΔΕ Υπάλληλος Κυλικείου
Κυρίτση Σοφία Αναστάσιος ΔΕ Υπάλληλος Κυλικείου
Μητσογλου Στέφανος Αναστάσιος ΔΕ Συντηρητής Πισίνας