Στην πρόσληψη έξι ατόμων προχωρά ο Δήμος Τυρνάβου.

Αναλυτικά:  Aνακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ενός ατόµου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Τυρνάβου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία 2014-2020», στο ∆ήµο Τυρνάβου.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Επιπλέον ο δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 5 ατόµων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Τυρνάβου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Θεσσαλία 2014-2020».
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr