Την έγκριση σύναψης τριακοσίων πενήντα έξι (356) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, ή έως εννέα (9) μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένες Σχολές) σε ΝΠΙΔ Δήμων, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, υπέγραψε με απόφασή του ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης.
Στο Δήμο Τυρνάβου, σύμφωνα με την απόφαση, θα προσληφθούν 5 άτομα στην Κοινωφελή Επιχείρηση.