Ανακοινώνεται η πλήρωση µε επιλογή µίας θέσης δικηγόρου παρ’εφέταις µε µηνιαία αντιµισθία στο ∆ήµο Τυρνάβου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ