Ο Δήµος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο για το µήνα Ιανουάριο, συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

aftodioikisi.gr