Στην πρόσληψη 29 συμβασιούχων προχωρά ο Δήμος Τυρνάβου για να καλύψει εποχικές ή παροδικές ανάγκες στην υπηρεσία καθαριότητας. Όπως αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου διεκδικείται η πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, (8 μηνών). Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα paidis.com οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρου –Φορτηγού (5)
ΔΕ Χειριστές Σαρώθρου (1)
ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) (17)
ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (ταφής-εκταφής) (4)
ΔΕ Χειριστής JCB (1)
Στις παραπάνω θέσεις προστίθεται και μία θέση βιβλιοθηκονόμου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.