Ψήφισμα συμπαράστασης στον αγώνα των συμβασιούχων εξέδωσε κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Τυρνάβου. Στο ψήφισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο δήμος Τυρνάβου στηρίζει το δίκαιο αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία και δηλώνει την αντίθεσή του στην απόλυση των εργαζομένων που υπηρετούν σε νευραλγικούς τομείς με 8/μηνες συμβάσεις οι οποίες έχουν ανανεωθεί.
Ο δήμος Τυρνάβου καλεί παράλληλα «την Κυβέρνηση να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία ώστε:
• Να διασφαλιστεί η καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
• Να παραταθούν με νόμιμο τρόπο και ως τη λήξη τους όλες οι συμβάσεις, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
• Να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, έτσι ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβλημα της υποστελέχωσης στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου».
Τέλος η δημοτική αρχή Τυρνάβου δηλώνει ότι δε θα εναντιωθεί σε τυχόν ασφαλιστικά μέτρα των εργαζομένων.