Την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ.  θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιοτου Δήμου Τεμπών όπου μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν είναι και η έγκριση των εκδηλώσεων για το φετινό καρναβάλι.  Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» Άξονας Προτεραιότητας 03, Κωδικός Πρόσκληση 083, Α/Α ΟΠΣ 2419, με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».
2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων του Δήμου Τυρνάβου και των Νομικών του Προσώπων, για το έτος 2018.
3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και υλικών μηχανογράφησης, για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2018.
4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Τυρνάβου, έτους 2018.
5. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Καρναβάλι - Μπουρανί 2018, στο Δήμο Τυρνάβου.
6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας.