Την Μ. Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 19.00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Αμπελώνα (πρώην Δημαρχείο Αμπελώνα), θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Tυρνάβου.
Το μοναδικό θέμα που θα συζητηθεί στην ημερήσια διάταξη είναι η αίτηση της Εταιρείας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε., με την οποία ζητά την παραχώρηση χρήσης δημοτικής έκτασης στην Δ.Κ. Αμπελώνα.