Με 113 νέους υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε όλη την χώρα, μετά από έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών.
Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού πρώτα λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Σύμφωνα με την απόφαση στο Δήμο Τυρνάβου εγκρίθηκαν τέσσερις (4) θέσεις συμβασιούχων.

H εγκριτική απόφαση με την κατανομή των θέσεων ΕΔΩ

workenter.gr