Τα οξυμμένα προβλήματα με τα  οποία έρχονται αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου, ήταν το αντικείμενο της σημερινής συνέλευσης, με πρωτοβουλία του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων ν. Λάρισας, στο χώρο του δημοτικού αμαξοστασίου.

Οπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου «ο απηρχαιωμένος, ελλιπής και επικίνδυνος μηχανολογικός εξοπλισμός, η έλλειψη κάδων με αποτέλεσμα την αποκομιδή με τα χέρια, η έλλειψη προσωπικού και μέσων ατομικής προστασίας έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση που εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους καθημερινά για τους εργαζόμενους του Δήμου Τυρνάβου, που παρά τη φιλότιμη προσπάθεια που καταβάλουν βρίσκουν τοίχο από την Δημοτική Αρχή ως προς την δρομολόγηση λύσεων.

Σαν πρώτη αντίδραση οι εργαζόμενοι στην συνέλευση αποφάσισαν την κατάληψη του δημοτικού αμαξοστασίου και την αποχή από την αποκομιδή σήμερα 14-7-2020.

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Κόκουρας αν και καλέστηκε έγκαιρα από το Σύλλογο εργαζομένων να παραστεί στην συνέλευση, με κάποιες δικαιολογίες μας απαξίωσε με την απουσία του.

Στη συνέχεια και κάτω από την επικινδυνότητα της κατάστασης, ο Σύλλογος Υπαλλήλων Δήμων ν. Λάρισας και το σύνολο των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Τυρνάβου δεν θα μείνουμε με τις πιθανές υποσχέσεις της δημοτικής αρχής.

Το χρονικό περιθώριο που αποφασίστηκε ομόφωνα στη συνέλευση είναι η 4η Σεπτεμβρίου.

Θεωρούμε ότι η σωματική ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων έχει την μεγαλύτερη αξία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.»