Την πρόσληψη τριών υπαλλήλων (υδρονομέων) προωθεί ο Δήμος Τυρνάβου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23/04/2020.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

workenter.gr