Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων μέσω ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», για δωρεάν φοίτηση νηπίων σε όλους τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2018-2019.
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά βάσει ΑΦΜ και του προσωπικού κωδικού πρόσβασης της/του ωφελούμενης-ου, από την Τετάρτη 14/6/2018 έως 3/7/2018, που είναι καταληκτική ημερομηνία στη διεύθυνση (www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr) .
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής μαζί με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μπορούν να υποβάλλονται το χρονικό διάστημα από 14/6/2018 έως 3/7/2018 ταχυδρομικά ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), σε φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΤΟΥΣ 2018-2019, στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α, Γραφείο Θεσσαλίας Αλ. Παπαναστασίου 33, 5ος όροφος, ΤΚ 41222 Λάρισα.
Για διευκόλυνση και εξυπηρέτηση των μητέρων-πατέρων που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στις δομές-παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ σχολικού έτους 2018-2019 παρέχεται εξυπηρέτηση από την υπηρεσία Κοινωνικής πολιτικής στο ισόγειο του Δημαρχείου Τυρνάβου.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής στα τηλ. 2492350181-182-183-184 καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα www.eetaa.gr, paidikoi.eetaa.gr).