Από το Τμήμα Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών από σήμερα Πέμπτη 6/6/2019 έως και τη Δευτέρα 10/6/2019 λόγω προβλήματος στο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες να μην τοποθετούν απορρίμματα στους κάδους ανακύκλωσης.