Από τις βραδινές ώρες, ένα μεγάλο μέρος του Αμπελώνα δεν έχει νερό ή είναι στο ελάχιστο, με το πρόβλημα να εντοπίζεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπου το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το χθεσινό μπουρίνι (δυνατό άνεμο).
Σύντομα το νερό θα επανέλθει κανονικά.

tirnavitikanea.gr