Το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Ελλάδας του Συλλόγου Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ) διοργανώνει υπό την αιγίδα του ΤΕΕ – Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας Επιστημονική Εσπερίδα με τίτλο «Ενέργεια & Χωρικός Σχεδιασμός» την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2018, ώρα 17.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ιωάννης Βαρνάς» του ΤΕΕ (Καλλιθέας 7 & Τζαβέλα, 3ος όροφος).
Η εσπερίδα χρηματοδοτείται από το έργο INTENSSS-PA του προγράμματος HORIZON 2020, στο οποίο συμμετέχει ο ΣΕΜΠΧΠΑ. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της αξίας του ολοκληρωμένου ενεργειακού χωρικού σχεδιασμού και η υιοθέτησή του σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων του έργου INTENSSS-PA  «A Systematic Approach for Inspiring & Training Energy - Spatial - Socioeconomic Sustainability to Public Authorities» (HORIZON2020) και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ δημοσίου, άλλων φορέων και επαγγελματιών αναφορικά με τους αναγκαίους μηχανισμούς και τα εργαλεία που απαιτούνται για την υιοθέτηση του ολοκληρωμένου ενεργειακού χωρικού σχεδιασμού σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Το έργο INTENSSS-PA υποστηρίζει δημόσιους φορείς να ενσωματώσουν τον ενεργειακό σχεδιασμό στο χωρικό σχεδιασμό και στο περιφερειακό φυσικό και κοινωνικοοικονομικό τοπίο. Βασικό εργαλείο είναι η κατάρτιση Περιφερειακών Ολοκληρωμένων και Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων τα οποία αναπτύσσονται μέσω της πιλοτικής εφαρμογής και ελέγχου του μοντέλου του «Ζωντανού Εργαστηρίου» (Living Lab) σε κάθε μία από τις επτά περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

17.30 - 17.45:

Προσέλευση – Εγγραφές

 

 

17.45 - 18.10:

Χαιρετισμοί

 

Νικόλαος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας

 

Εκπρόσωπος, Περιφέρεια Θεσσαλίας

 

Εκπρόσωπος, Δήμος Λαρισαίων

 

 

18.10 - 18.20:

Εναρκτήρια Ομιλία

 

Δημήτρης Μιμής, Πρόεδρος ΣΕΜΠΧΠΑ Περιφ. Τμήμα Κεντρικής Ελλάδας

 

 

18.20 - 18.40:

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ: Προκλήσεις - Αδυναμίες

 

Ανέστης Γουργιώτης, Δρ. Μηχ. Χωρ/ξίας Πολ/μίας & Περιφ. Ανάπτυξης Προϊστάμενος Τμήματος Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων

Δ/νση Χωροταξικού Σχεδιασμού ΥΠΕΝ

 

 

18.40 - 19.00:

Η προσέγγιση του Ολοκληρωμένου Βιώσιμου Ενεργειακού Σχεδιασμού στο πλαίσιο του έργου INTENSSS-PA

 

Αναστασία Τασοπούλου, Δρ. ΑΠΘ - Υπεύθυνη Έργου ΣΕΜΠΧΠΑ

 

 

19.00 - 19.20:

Ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχέδιο και Περιφερειακό Ζωντανό Εργαστήριο Καρδίτσας

 

Βασίλης Μπέλλης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε.

 

Θωμάς Χαλάτσης, Στέλεχος Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε.

 

 

19.20 - 19.40:

Διάλειμμα για Καφέ

 

 

19.40 - 20.00:

Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας: Δραστηριότητες – Προβλήματα – Προοπτικές

 

Γεώργιος Κονταξής, Γενικός Γραμματέας Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας

 

 

20.00 - 20.20:

Υδροηλεκτρικά Φράγματα και Χωρικός Σχεδιασμός

 

Λάμπρος Κίσσας, Χωροτάκτης – Πολεοδόμος Μηχανικός

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 

 

20.20 - 21.00:

Συζήτηση – Συμπεράσματα