Τρεις κηδείες σήμερα Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 στον νομό Λάρισας

1.Χρυσούλα Στύλιου – Αναστασίου ετών 68

Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Ιωάννης Τσιαπτσιάκης ετών 84

Ωρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Λάρισας

3. Τρύφωνας Τσιτσώνης ετών 75

Ωρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας