Τέσσερις κηδείες σήμερα Σάββατο 5 Μαρτίου 2022 στον νομό Λάρισας

1. Κωνσταντία Θεοδωροπούλου ετών 78

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας

2. Ιωάννης Καραμουσλής ετών 80

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λάρισας

3. Κωνσταντίνος Μακρυγιάννης ετών 84

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου

4. Χρήστος Βάσσος ετών 88

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής (Παναγία) Λάρισας