Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διήμερο δια ζώσης σεμινάριο την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου, ώρες 17:00–21:00, με θέμα: «Αρχές ηγεσίας και Διαχείρισης ομάδας – Leading Ιn Action», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leading In Action” είναι ένα έντονα επικαιροποιημένο και διαδραστικό πρόγραμμα σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την άσκηση μεταμορφωτικής ηγεσίας και την ουσιαστικότερη αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων στην επίτευξη εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η μέθοδος προσέγγισης είναι έντονα συμμετοχική και εμπλουτισμένη με ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως βιντεοσκόπηση, επεξεργασία και συζήτηση των δραστηριοτήτων, την από κοινού, σε μικρές ομάδες (work shops) εξαγωγή συμπερασμάτων, τον εντοπισμό δυσκολιών καθώς και τη συμφωνία και καταγραφή ατομικών action plans.

Απευθύνεται σε προϊσταμένους όλων των τμημάτων της παραγωγικής και μη διαδικασίας, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει γνώσεις για την άρτια και αποτελεσματική διαχείριση ομάδων εργασίας με σκοπό την επίτευξη στόχων.

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Πέτρος Ρούσης, πιστοποιημένος (ΕΟΠΠΕΠ) full - time εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Επαγγελματικά, έχει δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση με περισσότερες από 30.000 ώρες εκπαίδευσης, συνεργαζόμενος με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τόσο σε θέματα σχετικά με τον εσωτερικό πελάτη (εργασιακές σχέσεις, ηγεσία, team building, κλπ.), όσο και τον εξωτερικό πελάτη (πωλήσεις, customer service, κλπ.)

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κ. Χαρούλα Γκουσγκούνη) στο τηλέφωνο: 2410555507 και το email: members@sthev.gr.