Την Κοινότητα Όσσας επισκέφθηκε, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, προκειμένου να δει από κοντά και να ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών κατασκευής πεζοδρομίων, εισπράττοντας την ικανοποίηση προέδρου και κατοίκων, για την υλοποίηση του έργου.

Αποξήλωση κατεστραμμένων κρασπέδων με τα ρείθρα τους, καθαιρέσεις άοπλου και οπλισμένου σκυροδέματος, εκσκαφές όπου απαιτείται, πλακόστρωση με πλάκες αντιολισθηρές, τοποθέτηση νέων κρασπέδων, διαμόρφωση ραμπών διάβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες, τοποθέτηση ειδικών πλακών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, είναι εργασίες που περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες παρεμβάσεις. Το έργο είναι, συνολικού προϋπολογισμού 49.340,23 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και χρηματοδοτείται από ίδια έσοδα του Δήμου. Τον Δήμαρχο συνόδευε ο Αντιδήμαρχος Χρ. Κρικώνης, ο δημοτικός σύμβουλος Χρ. Κακαγιάννης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Όσσας Γ. Μακρυγιάννης, ο κοινοτικός σύμβουλος Όσσας Αντ. Γούσιος και υπηρεσιακά στελέχη.

Ο Δήμαρχος κ. Μανώλης ενημερώθηκε από την επιβλέπουσα Μηχανολόγο Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας κα Γεωργία Χαδουλού και από τον ανάδοχο για τις εκτελούμενες εργασίες και για όσες παρεμβάσεις θα ακολουθήσουν.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στο έργο ο Δήμαρχος προχώρησε στις παρακάτω δηλώσεις:

«Επισκεφτήκαμε σήμερα με τους συνεργάτες μου, το έργο «κατασκευή πεζοδρομίων» στην Κοινότητα Όσσας , το οποίο χρηματοδοτεί ο Δήμος Τεμπών. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που θα αναβαθμίσει την είσοδο του χωριού. Η ολοκλήρωση αυτού του έργου είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Αντιδημάρχου, του Κοινοτικού Συμβουλίου Όσσας, των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας και εμού προσωπικά. Συνεργασίες τέτοιου επιπέδου δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινούν σημαντικά έργα και να ολοκληρώνονται με επιτυχία. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω ότι ο Δήμος μας έχει διαθέσει πολλά χρήματα τα τελευταία τέσσερα χρόνια για έργα ανάπλασης και αναβάθμισης των χωριών μας.»