Ν. Λυγερός 

Η έλλειψη αξιοποίησης μπορεί να είναι από τα μοναδικά ελαττώματα που έχει η Ελλάδα. Είναι άξια, αξιόλογη και αξιόπιστη, αλλά δεν έχει ακόμα αξιοποιηθεί. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι Έλληνες δεν πιστεύουν κατά βάθος πόσο σημαντική είναι όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά και για τους ίδιους σε επίπεδο στρατηγικής.

Οι δυνατότητες που έχει σχετίζονται με την εμβέλεια αλλά και με τη συμβατότητά της σε σχέση με τις συμμαχικές υπερδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα δεν είναι πια κάποια μικρή δύναμη σε στρατιωτικό επίπεδο. Δεν είναι λοιπόν μόνο στο ενεργειακό θέμα που δεν έχει αξιοποιηθεί. Στην πραγματικότητα είναι θέμα νοοτροπίας. Όταν δεν πιστεύεις στην αξία σου και συνεχώς έχεις το βλέμμα σου καρφωμένο πάνω σε έναν εχθρό που υπερεκτιμάς, δεν μπορείς να αναπτυχθείς. Ενώ η Ελλάδα μπορεί να έχει υψηλή στρατηγική.

Πρέπει όμως να υπάρχει θέληση εκ μέρους των Ελλήνων και δεν είναι μόνο θέμα της πολιτικής. Για να υπάρξει αξιοποίηση πρέπει προηγουμένως να πεισθούν οι Έλληνες ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερο απ’ ό,τι πιστεύουν και γι’ αυτόν τον λόγο έχει την ικανότητα να συνάψει στρατηγικές συμμαχίες κι αυτό είναι μόνο η αρχή μιας πορείας που είναι ανοιχτή. Έτσι ο μόνος περιορισμός είναι αυτός που παράγει η έλλειψη θέλησης αξιοποίησης.