Το Ειρηνοδικείο Λάρισας με απόφασή του έβαλε τέλος στη λειτουργία «παραδικηγορικού» γραφείου στη Λάρισα που ασχολούνταν με θέματα "στρατιωτικής γραφειοκρατίας", συνταξιοδοτικά κλπ , μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

Η συνεδρίαση που έγινε στις 22 Σεπτεμβρίου, έκανε δεκτή την αίτηση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κατά Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης που λειτουργούσε στη Λάρισα με έδρα στη Βουλγαρία, με την ονομασία Army Solution, στην οποία έγινε παρέμβαση και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Σάμου.

Το Ειρηνοδικείο διέταξε τη σφράγιση του γραφείου στη Λάρισα, απαγορεύει την άσκηση έργου και τη διαφήμιση κάθε μορφής νομικών υπηρεσιών μέσω ιστοσελίδας που λειτουργεί η Εταιρία.