Δυο κηδείες σήμερα Σάββατο 25η Μαρτίου 2023 στο νομό Λάρισας

1.Μαρία Τσιαμπαλή, ετών 74

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αγίου Αχιλλίου

2.Αγλαία Χατζηπούλιου, ετών 86

Ώρα 12 μ. Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου