Από το Τμήμα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνεται ότι τα προγράμματα αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών δεν πραγματοποιούνται την Πέμπτη 24 και την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 λόγω τεχνικών προβλημάτων.
Η αποκομιδή θα πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα από Δευτέρα 28/11/2022.
Παρακαλούνται όλοι οι δημότες να μην εναποθέτουν τα απορρίμματα στους κάδους ανακύκλωσης στις 24 - 27/11/2022.